Şartlar & Koşullar

BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 Mönchengladbach, Germany

1. Genel Koşulların Geçerliliği
Satış ve iş koşullarımız, BDS Maschinen GmbH ‘a mektup, e-posta veya telefon yoluyla iletilen tüm siparişleri ifade eder. BDS Maschinen GmbH ‘ın yazılı onayı ile onaylanmadığı takdirde, diğer sözleşmeli tarafça kullanılan farklı iş koşulları tarafımızca tanınmayacaktır.

2. Teslimat
Genel teslimat koşulları “depo teslimi”dir. Mallar nakliye acentesine veya kuryeye teslim edilir edilmez, mallar depomuzdan çıkar çıkmaz, mallarla ilgili risk alıcıya geçer. Aynı durum kurye hizmetleri için de geçerlidir. Alıcı, BDS Maschinen GmbH tarafından önerilen sözleşmeli nakliyeciyi veya kuryeyi kabul etmezse, nakliyeciyi masrafları kendisine ait olmak üzere BDS Maschinen GmbH ‘a gönderecektir. BDS Maschinen GmbH ‘a sipariş verdikten sonra – “mücbir sebep”, hammadde veya yarı mamullerin eksik mevcudiyeti, savaş, grev, vandalizm gibi teslimatın yerine getirilmesine izin vermeyen durumların ortaya çıkması durumunda – BDS Maschinen GmbH sipariş edilen malın tesliminden imtina edebilir ve sözleşmeyi askıya alabilir. Öngörülemeyen herhangi bir malzeme tedariği veya üretim sorunları ortaya çıkarsa, BDS teslimat süresini sınırlı bir süre için uzatma hakkını saklı tutar. Teslimatın üretim hataları nedeniyle kesintiye uğraması durumunda satıcı/üreticinin kısmi sevkiyat yapmasına izin verilecektir. Bu durumda, geri siparişler nakliye ücreti alınmadan teslim edilecektir. Çağrı üzerine teslimat veya çerçeve anlaşmaları durumunda, her teslimat, yukarıdaki satış koşullarına göre ayrı bir sipariş olarak ele alınacaktır. Çerçeve iş emirleri ve çağrı anlaşmaları 12 aydan fazla süremez.

3. Siparişleri geri çağırma
Geri çağırma siparişleri veya satıcıya iade edilecek mallar, tedarikçi tarafından duyuru ve anlaşma yapılmadan sevk edilemez. Önceden kararlaştırılmamışsa, navlun toplama esasına göre iade gönderileri reddedilecektir. BDS ürünlerinin – kesiciler, makineler vb. – yetkili iadesi durumunda, iade edilen malların miktarına göre %15’lik bir yönetim ücreti uygulanacaktır.

4. Fiyatlar, Teklifler ve Düzenleme
Kataloglarda veya ek fiyat listelerinde görünen fiyatlarımız, ciro vergisi (KDV) hariç son kullanıcı fiyatlarıdır. Fiyatlar “depo teslimi” olarak verilmiştir – paketleme ve nakliye masrafları hariçtir.

5. Ödeme Koşulları
Tüm faturalar, her iki taraf arasında kararlaştırıldığı şekilde ödenecektir. Anlaşmaya varılmamışsa, faturalar peşin ödeme ile kapatılmalıdır. Bir sözleşme imzalandıktan veya sipariş onaylandıktan sonra alıcının ekonomik durumu kritik hale gelirse, BDS Maschinen GmbH malları teslim etmeme veya geri alma hakkına sahiptir. Kararlaştırılan süre içinde ödeme yapılmazsa, bankamızın BDS Maschinen GmbH uyguladığı faizi, Almanya Cumhuriyeti’nin ilgili dönemde uyguladığı temel faiz oranının en az %6’sı üzerinde talep etme hakkımız vardır.

6. Mülkiyet haklarının saklı tutulması
Tüm talepler yerine getirilene ve fatura tutarı tamamen karşılanana kadar teslim edilen tüm BDS mallarının mülkiyet hakkını saklı tutarız. Alıcı, malların daha önce müşterilerine satılmış olması durumunda haklarımızı güvence altına almakla yükümlüdür. Mallar sadece “mülkiyet haklarının saklı tutulması” maddesi kapsamında satılabilir. Alıcı, mülkiyetimizin bulunduğu satışla ilgili tüm talep ve haklarını güvenlik nedeniyle bize devreder. Bu vesile ile devri kabul ediyoruz. Alıcı, üçüncü şahısların mülkiyet haklarının saklı tutulduğu mallar üzerinde bir icra süreci başlatmayı düşünmesi halinde BDS Maschinen GmbH ‘ı bilgilendirmekle yükümlüdür.

7. Garanti – malzeme kusurları
BDS Maschinen GmbH, uygun olmayan veya dikkatsiz kullanıma, kullanıcı tarafından hatalı kuruluma, kullanım kılavuzundaki tüm talimatlara uyulmadan yanlış kullanıma yanıt vermeyecektir. Üründeki arızalar fabrikada üreticiden kaynaklanıyorsa garanti 1 yıl olarak sabittir. Normal aşınma ve yıpranma, yanlış kullanım veya dikkatsiz muamele garanti kapsamında değildir. Uygun olmayan şekilde yapılan tadilat ve onarımlar kabul edilmeyecektir. Haklı garanti talebi durumunda, alıcı malları kendi sorumluluğunda olmak üzere üreticinin yetkili servisine göndermek zorundadır. İade sevkiyatı, üretim şirketi BDS Maschinen GmbH tarafından karşılanır. Arızalı malzeme, makine ve benzeri cihazlar, teslim alındıktan sonra 2 hafta içinde talep edilmelidir.

8. Cayma
Alıcı malzemeyi, makineyi veya sipariş edilen diğer ürünleri teslim almaz ise, satıcı malı kabul etmek için 14 günlük ek bir gecikme kabul edecektir. Hatırlatmanın etkisiz kalması durumunda satıcı sözleşmeyi ifa etme yükümlülüğünden imtina edecektir. Satıcı, ihmal veya sözleşmenin feshinden kaynaklanan tüm masraf ve ücretleri alıcıdan talep etme hakkına sahiptir.